Heb ik een gezond gewicht?

Veel mensen vragen zit af of ze een gezond gewicht hebben, vooral als ze creatine hebben gebruikt. Het is belangrijk om een gezond gewicht te hebben, want wanneer we overgewicht of juist ondergewicht hebben dan kan dit gezondheidsklachten opleveren. Met overgewicht lopen we het risico op obesitas en veel andere ziekten. Ondergewicht kan juist zorgen voor anorexia. Om zelf uit te rekenen of we een gezond gewicht hebben kunnen we gebruik maken van de BMI (Body Mass Index) en de omtrek van onze middel. Hieronder geven we meer informatie over deze beide.

Body Mass Index

BMI is een rekensom waarmee snel en gemakkelijk uitgerekend kan worden of we een gezond gewicht hebben in relatie tot onze lengte. De formule van deze rekensom wordt uitgevoerd door het gewicht te delen door het kwadraat van onze lengte. Dit zit er als volgt uit: gewicht / (lengte * lengte). Het getal dat hieruit volgt is de BMI-waarde.

Wanneer men een BMI-waarde heeft tussen de 18,5 en 25 dan wordt er gezegd dat men over het algemeen een gezond gewicht heeft. Voor kinderen wordt de formule op dezelfde manier uitgevoerd, maar worden de waarden op een andere manier uitgelezen. Dit is afhankelijk van de leeftijd van een kind.

Toch is de BMI-waarde niet volledig betrouwbaar om te zien of een persoon een gezond gewicht heeft. Bij de BMI-formule wordt er namelijk geen rekening gehouden met vetvrije massa, oftewel spiermassa. Mensen die veel aan krachtsport doen zullen namelijk sneller op een (te) hoge BMI komen, terwijl ze een gezond lichaam hebben.

Middelomtrek berekenen

Om een duidelijk beeld te krijgen of iemand een gezond gewicht heeft kan de middelomtrek ook worden gemeten. Mensen die veel aan krachtsport doen en veel spieren hebben, maar weinig vet zullen ook een kleinere middelomtrek hebben. Bij een te hoge BMI, maar een prima middelomtrek is het niet nodig om af te vallen.

Een gezonde middelomtrek bij mannen zit tussen de 79 en 94 centimeter. Bij vrouwen zit dit tussen de 68 en de 80 centimeter. Zit je boven of onder deze omtrek? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk overgewicht of ondergewicht. In dat geval is het belangrijk om af te vallen of meer gewicht aan te komen, zodat je op de juiste BMI en middelomtrek uit komt.