Wat zijn esoterische stromingen?

Als we het hebben over esoterie, dan gaat het over kennis die alleen toegankelijk is voor ingewijden. Esoterie is de kennis die juist voor iedereen toegankelijk is. Esoterische stromingen houden zich bezig met deze vorm van kennis en het gevolg hiervan is dat er een eigen leer en methodiek wordt ontwikkeld. Esoterie is een erg breed begrip. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over esoterische stromingen.

Esoterie: het verborgene

Esoterie is een Grieks woord dat staat voor het verborgene, ook wel het uitwendige. Hierbij kun je dus stellen dat esoterie vooral gaat om zaken die verborgen liggen van de werkelijkheid. Vaak gaat het hierbij om de zaken die je dus niet duidelijk kunt waarnemen met je zintuigen. De esoterische kennis is niet te combineren met wetenschappelijke kennis, omdat het hierbij juist gaat om zaken die gebaseerd zijn op logica en waarnemingen. Esoterische kennis is vaak verborgen en moet ontdekt worden.

Esoterische stromingen

Bij esoterie gaat het om kennis die toegankelijk is voor ingewijden. Dit kan tot uiting komen in verschillende vormen. Dit kan gaan om een individuele beleving, maar ook om een mystieke school of stroming die zich bezig houden met een bepaalde esoterische lering en/of kennis. Je ziet hierbij vaak dat er gesteld wordt dat de esoterische kennis binnenkomt via visioenen en symbolen. Op deze manier kan de esoterische kennis toegankelijk worden. De mensen die willen deelnemen aan een esoterische stroming moeten vaak deelnemen aan een bepaalde inwijding om opgenomen te worden bij deze esoterische kring. Deze inwijding kan bij elke esoterische stroming anders gaan.  

In dit blogartikel heb je meer gelezen over esoterische stromingen. Bij esoterie gaat het voornamelijk om kennis die enkel toegankelijk is voor ingewijden. Bij een esoterische stroming kan er op deze wijze een eigen leer en methodiek worden ontwikkeld. Esoterische kennis is vaak niet te combineren met de wetenschap. Hierbij gaat het voornamelijk om zaken die je kunt waarnemingen en logica. Bij esoterie gaat het juist om zaken die verborgen liggen van de werkelijkheid.