Berichten zoeken

Elektrische rijden in Nederland

Energiezuinig en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen van deze tijd. Veel mensen en bedrijven zijn bezig om duurzamer te produceren en daarvoor vinden er steeds veranderingen plaats. Een van deze veranderingen is elektrisch rijden. We zien steeds meer elektrische auto’s gekocht worden en mensen hierin rijden. Toch zijn de meningen nog sterk verdeeld over de vraag of elektrisch rijden de in de toekomst de standaard zal worden in Nederland. Hieronder enkele feiten.

Huidige situatie

Op dit moment is de belangstelling voor het elektrisch rijden in Nederland groter dan in andere landen op de wereld. Wereldwijd is circa 1 procent van alle verkochte auto’s een elektrische auto. In Nederland ligt dat percentage op 3,4 procent. De reden waarom er in Nederland meer elektrische auto’s worden verkocht komt doordat de overheid het meer stimuleert, consumenten er meer belangstelling voor hebben, er meer economische welvaart is en elektrisch rijden steeds beter betaalbaar wordt.

Er zijn ook onderzoeken geweest om te achterhalen hoe Nederlandse consumenten tegen elektrisch rijden aan kijken. Hieruit komt naar voren dat de helft van alle Nederlanders er positief tegen aan kijkt en een derde van de Nederlanders zelfs verwacht over 10 jaar zelf in een elektrische auto te rijden.

Voorspellingen voor de toekomst

Ook in de toekomst wordt verwacht dat de aankoop van elektrische auto’s nog sterk toe zal nemen. Volgens velen zelfs zover dat elektrisch rijden de standaard zal worden. De grootste problemen voor dit moment waarom mensen niet de voorkeur geven aan elektrisch rijden komen voornamelijk door de hoge kosten en de beperkte actieradius.

Toch zijn er de laatste jaren al grote ontwikkelingen geweest op dit gebied. Zo zijn de batterijen, waaronder het batterijmanagement de laatste jaren stukken beter geworden. Hierdoor kunnen auto’s langer en goedkoper rijden wat het een lagere drempel maakt voor consumenten om te kiezen voor een elektrische auto.

Verwacht wordt ook dat een elektrische auto juist kostentechnisch interessant gaat worden. Dat komt doordat een laadkabel relatief goedkoop is en het fossiele brandstofkosten juist moet besparen. Er zijn al verschillende onderzoeken geweest naar wanneer het rijden met een elektrische auto kostentechnisch interessanter zal zijn dan het rijden met een verbrandingsmotor. Deze onderzoeken geven aan dat dit punt in 2023 zal zijn.