Tips om minder btw te betalen

Als ondernemer doe je periodiek de btw-aangifte. In de meeste gevallen gebeurt dit per kwartaal, maar het kan ook zijn dat je btw-aangifte doet per maand of per jaar. De hoogte van de btw die betaald moet worden is afhankelijk van het verschil tussen de ontvangen btw en de betaalde btw over de betreffende periode. Er is echter een manier om geen of minder btw te betalen. Dat kan aan de hand van de kleineondernemersregeling. Hieronder lees je meer informatie over deze regeling.

Over de kleineondernemersregeling

De overheid heeft een regeling in het leven geroepen om zelfstandig ondernemers met een lage winst tegemoet te komen. Deze regeling wordt de kleineondernemersregeling genoemd. Bedrijven die dus een winst hebben behaald hebben de kans om over dat betreffende jaar geen of weinig btw te betalen. Op deze manier krijgen ondernemers een steun in de rug en een financiële stimulans die kan worden gebruikt voor de onderneming zelf. Hieronder zijn de kortingen terug te zien waar gebruik van gemaakt kan worden anno 2017.

  • Is het verschil tussen de betaalde en ontvangen btw in een jaar lager dan 1.345 euro? In dat geval hoeft er helemaal geen btw over het hele jaar te worden betaald.
  • Zit het verschil van betaalde en ontvangen btw in een jaar tussen de 1.345 en de 1.883,- euro? Dan kan er een gereduceerd bedrag aan btw worden betaald.
  • Alles boven de 1.883,- moet worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Voorwaarden

Kijk dus aan het eind van het jaar goed hoeveel btw je in dat jaar in totaal hebt afgedragen. Het kan namelijk een hoop geld besparen wanneer je in aanmerking komt voor deze regeling. Naast dat er moet worden voldaan aan de financiële voorwaarden van hierboven zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Dit zijn de volgende:

  • Het bedrijf dat de aanvraag doet voor de kleineondernemersregeling moet een eenmanszaak zijn of een vennootschap onder firma.
  • De eenmanszaak of vennootschap onder firma moet in Nederland zijn gevestigd.
  • Er wordt gehouden aan alle overige verplichtingen die gelden voor de btw.

Het is mogelijk om aan het eind van het jaar een aanvraag te doen voor deze regeling, maar wanneer je vooraf verwacht in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling dan kun je er ook al tijdens de btw-aangifte gebruik van maken.